Archiv pro rubriku: Historie pivovarnictví v Lomnici nad Popelkou

Artefakta – „Knížka na odebrané pivo“

V lomnickém muzeu najdete celou řadu skvostů na téma lomnické pivo. Pokusíme se vám pár z nich průběžně představit.

Každý hospodský musel mít vlastní „Knížku na odebrané pivo“ z pivovaru. Podrobně se do ní zapisovalo kolik piva odebral, za jakou cenu atd. Tahle konkrétní knížka (viz. foto) patřila paní Anně Koudelkové a je z roku 1890.

img_3898

Zajímavé je znění „obchodních“ podmínek. Dočtete se například, že se pivo vydávalo ve všední dny 8 až 12 a 1 až 5 odpoledne, reklamovat pivo museli do čtrnácti dnů, nebo, že výdej ledu (z pivovarského rybníka) se vydává takto:

Led vydává se denně od 7 do 8 hodin ráno. Každý odběratel jest povinen led od lednice na svůj náklad odvézti.

(dnešní chladící a výčepní zařízení, nebo lednice a mrazáky by naše předky jistě fascinovaly)

Dočtete se tam i jak to je se zapůjčenými nádobami na pivo a že v případě závazků k pivovaru ručí oba manželé rovným dílem:

Kde jsou oba manželé u provozování živnosti hostinské osobně zúčastněni, ručí oba solidárně za závazky vůči pivovaru.

ALE TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODKAZ pro další generace je napsán na konci těchto „obchodních podmínek“:

Na srdce všem našim pp. odběratelům, jak členům, tak i nečlenům klademe, aby byli pamětliví zvláště v nynější těžké době toho, proč byl náš stavovský pivovar založen a měli na mysli vždy jen jeho prosperitu, aby nezanikl tak, jako řada mnohých stavovských podniků, které na tuto svatou povinnost zapomněly.

 

 

 

 

Tradice vaření piva v Lomnici

Právo vyrábět alkohol, konkrétně vařit pivo a pálit kořalku měla Lomnice už v patnáctém století. Přesně zaznamenána je zmínka z roku 1462, kdy do evidence lomnických objektů přibyl pivovar se sladovnou, vybudovaný pod hrází.

V roce 1590 město zachvátil velký požár, při kterém shořela radnice i velká část domů. Obnova města trvala dlouhých 18 let. Za pomoc při obnově bylo městskou radou postoupeno vařečné právo vrchnosti a v roce 1660 mohl být vystaven nový pivovar s vinopalnou za zámkem.

Vařilo se tam pravidelně 30 krát ročně, vždy po 22 sudech. Všichni poddaní byli povinni odebírat z tohoto panského pivovaru.

V roce 1908 koupila pivovar za 72 000 Korun společnost „Pivovar a sladovna hostinských v Lomnici nad Popelkou“, kterou založili lomničtí hostinští. Mezi lety 1909 – 1914 bylo ročně vyprodukováno až 6 320 hl pivního moku.

Po únorovém puči v roce 1948 došlo nejdříve ke znárodnění pivovaru a firmy. A v roce 1958 úplné uzavření výroby piva. Později byl celý komplex budov využíván pro potřeby JZD, které dokonalo zkázu pivovaru a hlavně tradice úplně. Až stavba supermarketu v prostoru pivovarského dvora umožnila opravit i zbývající budovu samotného pivovaru.